Plán práce

Plán práce SDH Dobřenice na rok 2016

  • 23. ledna 2016 – pořádání: divadlo – divadelní spolek Obědovice
  • 6. února 2016 – pořádání: Hasičský ples
  • 19. března 2016 – pořádání: Maškarní ples
  • 30. dubna 2016 – pořádání: Pálení čarodějnic
  • květen – červen 2016 – zorganizování výletu pro členy SDH Dobřenice
  • srpen 2016 – pořádání: Dětský den – rozloučení s prázdninami
  • září – říjen 2016 – pořádání: Drakiáda, Bačův kotlík
  • 27. listopadu 2016 – pořádání: Rozsvícení adventního stromu
  • 5. prosince 2016 – pořádání: Obchůzka Mikuláše, Anděla a čertů po rodinách
  • prosinec 2016 – pořádání: Mikulášská besídka

V průběhu celého roku se aktivně podílet na brigádách pro Obec Dobřenice a účast na ostatních brigádách.

V průběhu sezóny se aktivně účastnit na závodech v požárním útoku včetně účasti na okrskových soutěží.

V průběhu celého roku se aktivně účastnit brigád zaměřených na opravu a údržbu hasičárny.