Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Dobřenicích byl založen až v roce 1907, protože do té doby obec využívala hasičských stříkaček velkostatku a cukrovaru.

V roce 1909 byla postavena nákladem 500 Kč kůlna  pro hasičskou stříkačku, kterou obec zakoupila v roce 1906 za 2 300 Kč.

V roce 1914 měl sbor 18 členů.

Ve třicátých letech získal Sbor dobrovolných hasičů hasičskou zbrojnici naproti čp. 66.

V roce 1932 byl v „Obilním dvoře“ uspořádán župní sjezd hasičstva.

O pět let později zakládá hasičský sbor družstvo žáků.

V roce 1952 bylo se zástupci požárníků jednáno o používání budovy v bývalém písníku „U Fendrychových“

V roce 1953 Stanislav Kuře přebírá vedení technického referátu u místního národního výboru.

Od roku 1954 se stále připomíná nutnost úpravy vodní nádrže na Kuklinkách, jako jediného zdroje vody pro případ požáru. Tento úkol není ani dnes zcela vyřešen.

Bohužel více záznamů z historie SDH se nezachovalo.