Elektroodpad

Dne 2. dubna 2016 jsme poprvé uspořádali sběr elektroodpadu a zároveň sběr starého železa. Náš sbor je registrován  v programu Recyklujte s hasiči. Princip tohoto programu je ten, že sbor registrovaný v tomto programu organizuje sběrnou akci a za sesbírané elektrospotřebiče dostává finanční odměnu. Děkujeme proto všem, kteří svým vyřazeným elektrospotřebičem přispěli našemu sboru.

V této akci budeme i nadále pokračovat a vždy budete předem informování o termínu sběru elektroodpadu.